Versie 1.0
Ik ben uitermate beïnvloedbaar, elk werk komt tot stand door een overvloed aan externe factoren die zich opdringen of door mij laten vinden. Dit kan gaan van adviezen, invloeden, maar net zo goed de schijnbare willekeur in dit leven, als ook onafwendbare regels of systemen.
Ik ga hiermee in dialoog waarbij ik élke invloed zal waarderen door er gevolg aan te geven. Zo ondermijnt het werk mijn auteurschap en reflecteert het op ons eigendomsrecht. Het is een kwetsbare opstelling die ik in mijn werk tracht te documenteren, terwijl zij ons laat zien hoe beïnvloedbaar we zijn en hoe we ons laten meeslepen, tenzij we overeind kunnen blijven om uit dit alles kracht te putten. Het trekt het vernuft en het genie in twijfel, en schrijft succes meer toe aan een opeenstapeling van soms strategische maar evengoed toevallige tussenstappen waarin de kunstenaar eerder curator of coördinator is. Ik ben bovendien voorvechter van de waardering voor het kunstwerk in elke tussenvorm, maar niet ten koste van haar potentieel ter wille van welk het steeds zal moeten sterven om opnieuw geboren te worden. Ik ben zuinig met penseelstreken, en laat industriële of geautomatiseerde processen hun stempel drukken op de visuele verschijningsvorm van de werken. Ik werk momenteel in verschillende technieken op papier en op gerecupereerd polyester canvas.

dtdH
Stelt uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden:
de tempel des Heeren,
de tempel des Heeren,
de tempel des Heeren, is dit.

2019
De nacht is niet voor angst maar voor rust.
SLUIER
Rechtstreeks licht overleven we niet,
daarom is er steeds een soort sluier nodig die het filtert;
een gordijn, een mist, een enorme afstand.

04 03 2019
Een buitenproportionele sculptuur, van de kroon van een zuil uit natuursteen, omwille van haar omvang opgedeeld in verschillende, haaks versneden stukken verdeeld over houten paletten, samengevoegd met vorkliftjes.

01 03 2019 - TRIPTIEK HAPTIC HOUSE
gradaties in het zich toe-eigenen van de verbeelding (diagonale doorsnede)
de aarzeling bij het ontvouwen van elk voorbehoud (horizontale doorsnede)
ter wille van de overtuiging (vertikale doorsnede)

KL 2:7
een God die zijn tempel afbreekt, zijn altaar verwerpt, zijn heiligdom ontwijdt.
MAAK GEEN BLOEMEN VAN PAPIER
veeg een vlek niet uit, keer het blad niet om
onderlijn de woorden niet, zeg ons wat je ziet

10 01 2019
De titels van de werken zijn korte teksten die soms gevoed zijn van religieuze connotatie,
en bijvoorbeeld verwijzen naar het conflict tussen de zekerheid en de drang om doelbewust te twijfelen.
Ze zijn niet verklarend voor de beelden waar ze aan toegekend worden,
maar vormen eerder een parallelle woordstudie die hier en daar een brug slaat
naar het beeld om nieuwe vragen uit te lokken.

OF
bouwstenen voor een storm op de rand van mijn herinnering
OF
de schaduw van de sluier van het licht
JESAJA 60:17
Voor koper zal ik goud brengen, voor ijzer zilver, voor hout koper, voor stenen ijzer.
OF
zilverpapier verpakt in bladgoud
JESAJA 30:10
en zij zeiden tot hun waarzeggers; zeg ons geen waarheid,
en tot hun zieners, gij zult niet zien… spiegel ons voor.

DRIJVEN
wat drijft onder water houden,
wie de waarheid wilt laat las.
EVERYONE’S INNOCENCE
Hieraan heeft niemand schuld, ook kan niemand hier de eer voor opstrijken.
niemand kan zich dit toe-eigenen noch zich ervan distantiëren.

25 05 2018 - DIPTIEK
de context te ontvluchten,
in de hoop - uit de verwarring,
een verklaring te zuiveren

BLADGOUD
Toen deed de mens een diepe slaap over God vallen.
En terwijl deze sliep, nam de mens een rib uit eigen lijf,
en sloot haar plaats toe met bladgoud en breekbaar porselein.
En de mens bouwde de rib tot een God die bij hem past.

25 05 2018
De drang om wat we niet begrijpen te verklaren
aan de hand van wat we wel begrijpen.
Alsof alles bestaat naar de maat van het menselijk verstand.
MENS
eigen ogen uitgestoken om de nacht te kunnen zien
NO TITLE
en op de zevende dag schiep de Mens god.
Of, een god, geschapen naar het beeld van de mens.

OF
De basis van de techniek moet zijn: Processen gerelateerd aan zeefdruk
en technieken uit de grafische industrie.
Opbouw van film, aanbrengen van emulsie, toepassen van variaties
op belichtingstechnieken gebaseerd op zowel traditionele processen als hedendaagse,
afwijking op de norm.

PSALM 23
een kanten kleed, broos vaatwerk en kristallen glazen
in de vuurlinie, een bevroren beeld in het heetst van de strijd,
en tenmidden van het oorlogsgeweld; stilte.

OF
een offer van goud, aan een god van plastiek
een leven geofferd aan vandaag. 

WOORD
het doek gevallen over het beeld bevroren
GOD
zijn zoals God, onrealistisch