OBED VLEUGELS                                      
postkask
unidentified
Printproject 15
papier 2017
collabs
AAF screens
woord
2018
pointless 1.1
pointless 1.2
dtdH


Info / contact 
Instagram

10 01 2018
De titels van de werken zijn korte teksten die gevoed zijn van religieuze connotatie,
en bijvoorbeeld verwijzen naar het conflict tussen de zekerheid en de drang om doelbewust te twijfelen.
Ze zijn niet verklarend voor de beelden waar ze aan toegekend worden,
maar vormen eerder een parallelle woordstudie die hier en daar een brug slaat
naar het beeld om nieuwe vragen uit te lokken.

OF
bouwstenen voor een storm op de rand van mijn herinnering
OF
de schaduw van de sluier van het licht
JESAJA 60:17
Voor koper zal ik goud brengen, voor ijzer zilver, voor hout koper, voor stenen ijzer.
OF
zilverpapier verpakt in bladgoud
JESAJA 30:10
en zij zeiden tot hun waarzeggers; zeg ons geen waarheid,
en tot hun zieners, gij zult niet zien… spiegel ons voor.

DRIJVEN
wat drijft kun je ook onder water houden,
maar de waarheid toont zich als je loslaat.

TOEVAL
Het toeval insluiten door het te bespelen,
als een God de dingen hun beloop laten en ingrijpen wanneer
het toeval tekort schiet.

EVERYONE’S INNOCENCE
Hieraan heeft niemand schuld, ook kan niemand hier de eer voor opstrijken.
niemand kan zich dit toe-eigenen noch zich ervan distantiëren.

25 05 2018 - DIPTIEK
de context te ontvluchten,
in de hoop - uit de verwarring,
een verklaring te zuiveren

BLAD GOUD
Toen deed de mens een diepe slaap over God vallen.
En terwijl deze sliep, nam de mens een rib uit eigen lijf,
en sloot haar plaats toe met bladgoud en breekbaar porselein.
En de mens bouwde de rib tot een God die bij hem past.

25 05 2018
De drang om wat we niet begrijpen te begrijpen
aan de hand van wat we wel begrijpen.
Alsof alles bestaat naar de maat van het menselijk verstand.
MENS
eigen ogen uitgestoken om de duisternis te kunnen zien
NO TITLE
en op de zevende dag schiep de Mens god.
Of, een god, geschapen naar het beeld van de mens.

OF
De basis van de techniek moet zijn: Processen gerelateerd aan zeefdruk
en technieken uit de grafische industrie.
Opbouw van film, aanbrengen van emulsie, toepassen van variaties
op belichtingstechnieken gebaseerd op zowel traditionele processen als hedendaagse,
afwijking op de norm.

PSALM 23
een kanten kleed, broos vaatwerk en kristallen glazen
in de vuurlinie, een bevroren beeld in het heetst van de strijd,
en tenmidden van het oorlogsgeweld; stilte.

OF
een offer van goud, aan een god van plastiek
een leven geofferd aan vandaag. 

WOORD
het doek gevallen over het beeld bevroren
GOD
zijn zoals God, onrealistisch