OBED VLEUGELS                                      
DISCOVER
postkask
unidentified
pointless 1.2
Printproject 15
papier 2017
collabs
AAF screens
woord
2018
Haptic House
pointless 1.1
dtdH


Exhibitions
Info / contact 
Instagram

POINTLESS ARROWS - research print
LOST FOR WORDSEVERYONE’S INNOCENCE

05 01 2019
everyone’s innocence“Hieraan heeft niemand schuld, ook kan niemand hier de eer voor opstrijken. Niemand kan zich dit toe-eigenen noch zich ervan distantiëren.”