OBED VLEUGELS                                      
DISCOVER
postkask
unidentified
pointless 1.2
Printproject 15
papier 2017
collabs
AAF screens
woord
2018
Haptic House
pointless 1.1
dtdH


Exhibitions
Info / contact 
Instagram

Thought one till five 
3-5 colour screenprint edition of 10 - size 420 mm x 300 mm
2019 cropped fragments of ‘Thoughts on Anatomy’ (2017)


   
Het beeld dat in oorsprong een deel van een groter verhaal draagt, schrijft los daarvan een eigen verhaal, zoals aangehaald in de titel van een tijdelijk diptiek, opgesteld in de studio / december 2018:

11 12 2018
don’t identify


thought 1


thought 2


thought 3


thought 4


thought 5