OBED VLEUGELS                                      
VIEW      screens
EDITIE    pp15
EDITIE    thoughts
EDITIE    other
                                     

DRAW     dagelijks werk
EXPO      haptic house
DRAW     unidentified
STUDY    pointless 1.1
STUDY    pointless 1.2

papier
woord
tempel
collabs
AAF screens
postkask

                                     
Exhibitions
Info / contact 
Instagram

POINTLESS ARROWS - research print
LOST FOR WORDSEVERYONE’S INNOCENCE

05 01 2019
everyone’s innocence“Hieraan heeft niemand schuld, ook kan niemand hier de eer voor opstrijken. Niemand kan zich dit toe-eigenen noch zich ervan distantiëren.”