OBED VLEUGELS                                      
EXPO        screens
OTHER      screens
EDITIE      pp15
EDITIE      thoughts
EDITIE      other
                                     

DRAW     dagelijks werk
EXPO      haptic house
DRAW     unidentified
STUDY    pointless 1.1
STUDY    pointless 1.2

papier
tempel
woord / statement
collabs
AAF screens
postkask

                                     
Exhibitions
About / Contact 
Instagram

POINTLESS ARROWS - research print
LOST FOR WORDSEVERYONE’S INNOCENCE

05 01 2019
everyone’s innocence“Hieraan heeft niemand schuld, ook kan niemand hier de eer voor opstrijken. Niemand kan zich dit toe-eigenen noch zich ervan distantiëren.”